ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ

Last updated: 15 ก.ค. 2560  |  875 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ

บริการงานตรวจสอบอาคาร 
ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ

·         อาคารสูง [อาคารที่สูงเกิน 23 เมตร]

·         อาคารขนาดใหญ่พิเศษ [อาคารที่มีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร]

·         อาคารชุมนุมคน [อาคารที่มีคนประกอบกิจกรรมร่วมกันเกิน 500 คน หรือมีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป]

·         โรงมหรสพ

·         โรงแรม [โรงแรมที่มีจำนวนห้องเกิน 80 ห้อง]

·         สถานบริการ [พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร]

·         อาคารชุด [อาคารชุดที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร]

·         โรงงาน [โรงงานที่มีพื้นที่เกิน 5,000 ตารางเมตร และสูงเกิน 1 ชั้น]

·         ป้าย [ป้ายที่สูงเกิน 15 เมตร หรือมีพื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร] 
 
GME Building Inspector

Powered by MakeWebEasy.com