ขอบเขตงาน ( Scope of work) วิศวกรที่ปรึกษาของ GME

Last updated: 26 เม.ย 2561  |  2400 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอบเขตงาน ( Scope of work) วิศวกรที่ปรึกษาของ GME

1 งานที่ปรึกษา ( Consultant ) ทางวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป
2 งานบริหารโครงการก่อสร้าง ( Project Construction Management) 
3 งานบริหารโครงการติดตั้งเครื่องจักร( Mechanical Equipment Installation Management ) 
4 งานบริหารโครงการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ( Mechanical Equipment Maintenance Management) แบบประจำหรือการซ่อมฉุกเฉิน ( Yearly Inspection or Force Shut down Management )

การคิดราคางานและเสนอราคางาน

1 เสนอเป็นราคาต่อหน่วย ( Man-Hour Charge )
2 เสนอราคาแบบเหมารวม ( Lum sum price) 
3 เงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลง


GME – Consulting Engineer

Powered by MakeWebEasy.com