Consulting Engineer

Auger Buhler เครื่องพ่นแกลบขนาดใหญ่ จากแคนาดา โรงไฟฟ้าชีวมวล

การออกแบบและก่อสร้างระบบสายพานลำเลียง Turnkey Project Fuel Handling System

ขอบเขตการทำงาน Scope of Work

ขอบเขตงาน ( Scope of work) วิศวกรที่ปรึกษาของ GME

ควบคุมงาน ติดตั้ง Pump และ Motor ส่งน้ำ

งานก่อสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิงแกลบพื้นที่กว่า 10,000 ตรม. พร้อมระบบลำเลียงและคัดแยกเชื้อเพลิงแกลบ

งานควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ Heavy Rotating Machine Installation Consultant

งานปรับปรุงโรงงาน Factory Renovate

งานวิศวกรที่ปรึกษา ที่ปรึกษางานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ท่านแน่ใจหรือว่า ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ของท่านยังคงทำงานดีอยู่ ?

ติดตั้งและทดสอบ ระบบลำเลียงขี้เถ้า ที่เราเคยติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2552 ASH HANDLING SYSTEMInstallation and Commissioning

ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com